Justitia et Pax staat voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Wereldwijd en in Nederland. We werken aan duurzame vrede en een rechtvaardige wereldsamenleving.

Shelter City: Den Haag
Shelter City: Den Haag is een initiatief van Justitia et Pax en is in het najaar van 2012 van start gegaan. Shelter City is een programma dat mensenrechtenverdedigers ondersteunt die bedreigd worden en onder grote druk staan. Lees verder »

Zuid-Soedan
De republiek Zuid Soedan is sinds 9 juli 2011 officieel een onafhankelijk land. Hoewel er met deze onafhankelijkheid formeel een einde is gekomen aan de jarenlange strijd tussen het noorden en zuiden van Soedan, is vrede nog steeds niet gegarandeerd. Lees verder »
Zuid-Soedan stemt voor onafhankelijkheid. Foto: Siegfried Modola/IRIN

Vreemdelingenbewaring
Jaarlijks worden gemiddeld zes- tot tienduizend asielzoekers en immigranten in Nederland opgesloten in aparte detentiecentra voor vreemdelingen. Het gaat hierbij niet om veroordeelden of verdachten van een strafbaar feit, maar om mensen die niet over de juiste documenten beschikken. Het regime in deze gevangenissen houdt daar geen rekening mee: het is minstens zo streng als voor veroordeelde criminelen. Lees verder »
Foto: Argos/Marcel Terlouw

DR Congo
Congo is nog altijd het strijdtoneel van rebellengroepen, die veel burgerslachtoffers maken. Vooral vrouwen zijn op grote schaal slachtoffer van seksueel geweld. Mensenrechtenverdedigers en journalisten worden bedreigd en zijn hun leven vaak niet zeker. Lees verder »
Congolese vrouwen, gevlucht, wachten bij Goma op het uitdelen van voedsel (foto: Les Neuhaus/IRIN).

Burundi
Justitia et Pax Nederland richt zich momenteel op het versterken van de capaciteit van de Burundese Justitia et Pax Commissies op nationaal (CEJP) en lokaal niveau (8 Bisdommen, CDJP). Onze werkzaamheden richten zich op strategische planning; advocacy en beleidsbeïnvloeding op (inter)nationaal niveau en trainingen rondom de thema’s democratie, mensenrechten, actief burgerschap, goed bestuur en verzoening. Binnen dit programma onderhouden we regelmatig contact met diverse lokale mensenrechtenorganisaties en de internationale delegaties in het land. Lees verder »

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief:
Aanmelden Justitia et Pax nieuwsbrief